Home » Organisasi » Sejarah PETA (Pembela Tanah Air) – Latar Belakang dan Pembubarannya